Open menu

Boelaars & Lambert

Sinds 1917 innovatief in logistieke verzekeringen
Vragen? Bel 010 – 44 33 400

U bent als werkgever verplicht om 2 jaar lang het loon van uw zieke werknemer door te betalen en er daarnaast voor te zorgen dat deze zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Daarvoor moet u advies inwinnen van de arbodienst of een bedrijfsarts. En indien u niet genoeg hebt gedaan aan re-integratie wordt een loonsanctie opgelegd door het UWV. 

Er zijn diverse stappen die u als werkgever moet nemen om voldoende te hebben gedaan aan re-integratie. Kent u bijvoorbeeld de stappen die u moet nemen inzake de Wet verbetering poortwachter? Weet u hoe u deze stappen op de juiste manier kunt nemen om sancties te voorkomen? En welke andere wettelijke eisen en regels er zijn?

De werking van het verzuimloket en de ziekteverzuimverzekering
Veel werkgevers hebben geen tijd - of zin - om al deze stappen zelf te doorlopen. Daarom hebben zij de hulp ingeschakeld van Boelaars & LambertVerzuim.nl en Boelaars & Lambert. Als u als werkgever hiervoor kiest, hoeft u alleen uw zieke werknemer in het digitale verzuimsysteem ziek te melden. Vervolgens neemt een verzuimconsulent contact op die u bij het ziekteproces zal begeleiden. De consulent houdt de momenten in de gaten dat u in het kader van de wettelijke verplichtingen iets moet doen en neemt contact met u op als hij een beslissing van u wil. Vervolgens krijgt u aan het begin van de maand netjes uw onkosten vergoed zoals die in de verzuimverzekering zijn afgedekt.

De verzuimconsulent
De verzuimadviseur ondersteunt, adviseert, coacht en begeleidt u door het hele verzuimtraject. U houdt hierbij de regie: de verzuimadviseur coördineert de te nemen stappen en zoekt voortdurend naar de beste en de snelste wegen voor herstel. De consulent zorgt voor een persoonlijke en actieve verzuimaanpak. Bovendien helpt hij u met de rechten en plichten die voortkomen uit de Wet verbetering poortwachter. Alles wordt onder één dak geregeld, dus geen ingewikkelde discussie over wie wat doet.

De bedrijfsarts
Op initiatief van de verzuimconsulent wordt alleen op de noodzakelijke momenten de bedrijfsarts ingezet. De bedrijfsarts is onderdeel van het abonnement. Binnen Boelaars & LambertVerzuim.nl verzorgt de bedrijfsarts onder andere de probleemanalyse.

De verzuimadministratie
Bij Boelaars & LambertVerzuim.nl werken we digitaal. Met ons verzuimregistratiesysteem heeft u 24 uur per dag, 7 dagen per week de mogelijkheid uw werknemers ziek te melden. En in dit systeem kunt u eenvoudig alle acties van u, uw verzuimconsulent en de bedrijfsarts inzien.

Wist u dat een verzuimende medewerker u € 228,- per dag kost? Naast de loondoorbetalingsverplichting voor deze medewerker, heeft u ook kosten voor bijvoorbeeld de vervanging van uw medewerker en voor re-integratie. Door actief te investeren in verzuimbeleid, reduceert u uw verzuimkosten. 

Via Boelaars & LambertVerzuim.nl en Boelaars & Lambert is een unieke combinatie samengesteld van een verzuimloket en een ziekteverzuimverzekering. De verzekering is gecombineerd met een aantal dienstverleners die u helpen uw verzuim en daarmee uw verzuimkosten zo laag mogelijk te houden. Wij regelen alles voor u via één verzuimloket, tegen zo laag mogelijke kosten en zo min mogelijk administratieve handelingen.

De ziekteverzuimverzekering van Boelaars & Lambert
Met de ziekteverzuimverzekering verzekert u de loondoorbetalingverplichting bij ziekte gedurende maximaal twee jaar. Interventies, zoals een rugtraining of psychologische hulp, zijn inbegrepen in uw ziekteverzuimverzekering.

Over Boelaars & LambertVerzuim.nl
Boelaars & LambertVerzuim.nl is een fullservice online verzuimloket. Wij helpen u uw zieke medewerkers zo snel mogelijk weer terug te krijgen op de werkvloer. Dit doen we samen met de verzuimconsulent en de bedrijfsarts. Daarnaast nemen wij u de gehele verzuimadministratie uit handen.

Uw voordelen:

 • Digitaal aan- en afmelden van verzuim.
 • Uw verzuimmelding wordt door de verzuimconsulent in behandeling genomen.
 • Samen met u worden de beste stappen naar werkhervatting bepaald.
 • U wordt aan uw wettelijk verplichte acties herinnerd (Wet verbetering poortwachter).
 • Boelaars & LambertVerzuim.nl zorgt voor een sluitende verzuimadministratie en loondoorbetaling, als uw ziekteverzuimverzekering via  Boelaars & Lambert loopt.

Verzuimloket Boelaars & LambertVerzuim.nl
Voor de verzuimbegeleiding betaalt u maximaal € 125,- per medewerker, per jaar (exclusief btw). 

Een overstap naar Boelaars & LambertVerzuim.nl aanvragen kan gemakkelijk in 3 stappen.

Ziekteverzuimverzekering via Boelaars & Lambert
De premie voor de ziekteverzuimverzekering is afhankelijk van diverse bedrijfsspecifieke factoren. Bent u geïnteresseerd in de ziekteverzuimverzekering? Vraag dan nu direct een offerte aan. Wij zorgen dat u binnen 3 werkdagen onze offerte ontvangt.

Door actief te investeren in verzuimbeleid, reduceert u uw verzuimkosten. Bovendien: een zieke werknemer betekent dat u of een collega het werk moet overnemen. Actieve sturing op zieke werknemers zorgt voor een lagere schadelast, wat weer gunstig is voor de premiestelling van uw ziekteverzuimverzekering.

Daarnaast heeft een goed verzuimbeleid, waarin zieke medewerkers snel terugkeren op de werkvloer, ook de volgende positieve gevolgen:

 • Een veiligere, gezondere en plezierigere werkomgeving voor alle medewerkers. 
 • Lagere kosten door minder verzuim, ongevallen en arbeidsongeschiktheid. 
 • Minder productieverlies en een betere planning van het werk. 
 • Gemotiveerd personeel, wat weer uitmondt in een beter imago als werkgever op de arbeidsmarkt. 
 • Minder verloop van goed personeel. 
 • Minder geld nodig voor werving en opleiding van nieuwe medewerkers. 
 • Imagoverbetering bij overheid, klanten en aandeelhouders.
 • Betrouwbare partner voor opdrachtgevers en afnemers, omdat afspraken over planning en inzet worden nagekomen. 

Meer informatie

Neem contact op met Peter van Oevelen, 010 - 44 33 400 of stuur Peter een e-mail.