Open menu

Boelaars & Lambert

Sinds 1917 innovatief in logistieke verzekeringen
Vragen? Bel 010 – 44 33 400

Corona Kenniscentrum

Het coronavirus heeft een flinke impact op de continuïteit van bijna alle bedrijven. Van leveranciers die niet tijdig kunnen leveren en medewerkers die ziek worden, tot liquiditeitsproblemen en risico's bij thuiswerken. Wat betekent het coronavirus voor uw onderneming? Met welke risico's moet u rekening houden? In hoeverre worden deze risico's gedekt door uw verzekeringen? Op deze pagina proberen we al uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Zakelijke verzekeringen

Voor bedrijven kan het coronavirus flinke impact hebben op de bedrijfscontinuïteit. Denk aan leveranciers die niet tijdig kunnen leveren, medewerkers die ziek worden of zakenreizen die geannuleerd moeten worden. In dit artikel zetten we de meest gestelde vragen en antwoorden over het cornavirus voor bedrijven op een rij. 

Mijn bedrijf loopt inkomsten mis door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op een verzekering?

Nee, dit is bedrijfsschade en dat risico wordt alleen gedekt door bedrijfsschadeverzekeringen mits er sprake is van materiële schade en dat is hier niet het geval.

Ik heb als werkgever een WGA-verzekering. Mijn personeel is ziek geworden door het coronavirus. Kan ik een beroep doen op deze verzekering?

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit?

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Ik ben ziek geworden door een collega die het virus heeft opgelopen en daarna op kantoor verschenen is. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

De kans is klein dat dit lukt. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet u kunnen aantonen dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen. 

Eén van mijn werknemers moet om zakelijke redenen afreizen naar een risicogebied. Mag hij of zij weigeren?

In de wet is geregeld dat werknemers in deze gevallen kunnen weigeren om naar het risicogebied te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. Als dit tot een conflict komt bij de rechter, omdat de werkgever van mening is dat de werknemer er heen moet reizen en anders loon weigert te betalen, dan moet de werkgever aantonen dat er geen sprake was/is van een onveilige situatie.

Mijn bedrijf organiseert een zakelijk evenement in het buitenland wat we willen annuleren. Kan dat?

Een evenement annuleren of uitstellen heeft flinke gevolgen. Het is afhankelijk van de evenementenverzekering die u heeft of dit verzekerd is. In ieder geval zal er een annuleringsdekking bij de verzekering opgenomen moeten zijn. 

Steeds meer bedrijven vergroten hun voorraden om eventuele leveringsproblemen door het Coronavirus (Covid-19-virus) te voorkomen. Hiermee nemen ze de zorg voor hun bedrijfscontinuïteit in eigen hand. Belangrijk daarbij om niet te vergeten is te zorgen dat de verzekeringsdekkingen op orde zijn.

Moet we maatregelen nemen als we extra voorraden aanleggen?

Bedrijven leggen als maatregel extra grote magazijnvoorraden aan. Hierdoor zal ook de waarde van de opgeslagen goederen hoger liggen dan normaal. Zodra de goederen geleverd zijn slaat u ze ergens op. Dat kan in uw eigen magazijn zijn, of dat van een derde partij. In beide gevallen is het belangrijk dat de limieten per opslaglocatie in de opslagverzekering minimaal gelijk zijn aan de waarde van de opgeslagen goederen. Als bij opslag van goederen gebruik gemaakt wordt van diensten van derden is het belangrijk dat partijen helder afspreken wie verantwoordelijk is voor deze voorraad en wie voor de verzekering zorgdraagt.  

Moeten we maatregelen nemen als we meer laten verschepen?

Afhankelijk van de gekozen Incoterms is de koper of verkoper verantwoordelijk voor het verzekeren van de zending. Ons advies is om altijd te zorgen voor een eigen transportverzekering en voor het bedrag dat uw financieel belang bij de zending voldoende verzekerd: zo bent u niet afhankelijk van het wel of niet uitkeren van een buitenlandse verzekeraar en eventueel verhaal wordt door uw eigen verzekeraar geregeld. Wijkt uw zending in waarde af - doordat u bijvoorbeeld meer besteld - van wat u normaal laat verschepen, let dan goed op dat de genoemde limieten per zending in uw verzekering voldoende zijn.

Dekt mijn goederentransport- of vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering schade als gevolg van vertraging?

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus gaan snel en de impact kan flink worden. Scenario’s waarin het lastiger wordt om goederen te transporteren over landsgrenzen zijn niet ondenkbaar. Het kan dus voorkomen dat uw zending vertraging op loopt waardoor u uw contractuele verplichtingen niet kunt nakomen. Voor vervoerders is het belangrijk dat ze met verladers afspreekt geen verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de gevolgen van deze vertraging.

Afhankelijk van de polisdekking zijn sommige vormen van vertraging verzekerd op de goederentransport- of vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering, de vertraging dient altijd onzeker en niet voorzienbaar te zijn. Of daar in het geval van vertraging door het Coronavirus ook sprake van is, moet nog blijken.

Voor goederen die onderweg zijn maar waarvan de verzekerde reis door het Coronavirus buiten de macht van de verzekerde goedereneigenaar onderbroken, gefrustreerd of beëindigd wordt biedt een goede transportverzekering wel een gelimiteerde dekking voor de additionele kosten om de verzekerde reis alsnog te voltooien. Ook als er geen verliezen van of materiele schade aan de verzekerde belangen zijn.

Wat zijn de gevolgen voor JIT-contracten?

Het Coronavirus heeft inmiddels Europa, maar ook Nederland bereikt en heeft al op verschillende plekken het openbare leven stilgelegd. Het is aannemelijk dat transporten uit regio’s die belangrijk zijn voor Nederlandse bedrijven op termijn geraakt zullen worden. Levertijden en beschikbaarheid zullen hierdoor negatief beïnvloedt worden. In het geval van JIT-afspraken (Just in Time) is het belangrijk nadere afspraken te maken vanwege de sancties die vaak aan JIT-clausules gekoppeld zijn.

Particuliere verzekeringen

Ik heb een reis gepland naar een gebied waar het coronavirus geconstateerd is. Kan ik een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (u wordt ziek of één van uw ouders overlijdt). Wat er op uw bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’-annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Ik ben van plan om af te reizen naar een gebied waar het reisadvies nu oranje of rood is. Ben ik verzekerd?

U loopt kans dat u dan onverzekerd bent. Neem daarom contact op met uw reisverzekeraar. Er zijn gespecialiseerde verzekeraars die onder bepaalde omstandigheden ook dekking bieden als u naar een risicogebied reist.

Als er in Nederland een gebied wordt afgesloten door het virus, maar ik heb een weekendje weg geboekt in dit gebied, kan ik dan wel een beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Nee, bij een annuleringsverzekering maakt het niet uit of de bestemming zich in het buitenland of in Nederland bevindt. Een annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (u wordt ziek of één van uw ouders overlijdt). Wat er op uw bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Mijn werkgever verplicht mij om naar een risicogebied af te reizen. Mag ik weigeren?

In de wet is geregeld dat u als werknemer in deze gevallen kan weigeren om naar het risicogebied te reizen. Dit individuele recht hebben werknemers. Als dit tot een conflict komt bij de rechter, omdat de werkgever van mening is dat de werknemer er heen moet reizen en anders loon weigert te betalen, dan moet de werkgever aantonen dat er geen sprake was/is van een onveilige situatie.

Word ik gerepatrieerd door mijn reisverzekeraar?

Nee, repatriëring zit niet in de basisdekking van een reisverzekering. Repatriëring door medische redenen valt wel onder de dekking. Dat wil zeggen dat u terug naar Nederland wordt gehaald bij een medisch ongeval omdat de hulpdiensten in het buitenland u onvoldoende kunnen verzorgen/helpen.

Het reisadvies is veranderd naar oranje/rood. Ben ik nu niet meer verzekerd?

U bent nog steeds verzekerd. Het reisadvies is namelijk veranderd terwijl u al in het gebied aanwezig was.

Ik word in quarantaine geplaatst en moet langer in het gebied blijven. Kan ik een beroep doen op mijn reisverzekering?

Mogelijk wel. Extra reis-, verblijf- en telefoonkosten kunnen onder de dekking vallen, maar de kosten zijn vaak gemaximeerd. De reisverzekering blijft ook van kracht. Dit geldt ook voor medereizigers, mits ze medeverzekerden zijn. Hoeveel medereizigers kunnen blijven, hangt af van de polisvoorwaarden.

Ik heb het virus. Kunnen andere mensen mij aansprakelijk stellen als zij door mij besmet raken?

Waarschijnlijk niet. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet u kunnen aantonen dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat is zo in de wet geregeld. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Ik heb het virus opgelopen op het vliegveld/in het hotel. Kan ik het hotel/vliegveld aansprakelijk stellen?

De kans is klein dat zij aansprakelijk gesteld zullen worden. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet u kunnen aantonen dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat is zo in de wet geregeld. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Mijn werkgever verplichtte mij om naar een risicogebied af te reizen. Dat heb ik gedaan, maar daardoor heb ik het coronavirus opgelopen. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

Dat is mogelijk, er zou sprake kunnen zijn van opzet. De werkgever weet immers dat de (aanmerkelijke) kans bestaat dat u ziek wordt en dat terwijl de werkgever veilige en gezonde omstandigheden moet garanderen.

Download hier ons whitepaper

Het coronavirus en uw bedrijfscontinuïteit

Meer informatie

Neem voor meer informatie of advies over uw specifieke situatie contact op met onze één van onze specialisten via 010 – 44 33 400 of het contactformulier.