Open menu

Boelaars & Lambert

Sinds 1917 innovatief in logistieke verzekeringen
Vragen? Bel 010 – 44 33 400

Brexit Kenniscentrum

De Brexit is vanaf 1 februari 2020 een feit en start er een transitieperiode van 11 maanden. Hoe bereidt u zich voor op de geheel nieuwe situatie vanaf 1 januari 2021? Welke impact heeft dit op uw (transport)verzekeringen en wat moet u hieraan doen? Aan de hand van elf vragen en antwoorden helpen we u alvast op weg!

De laatste ontwikkelingen

Nu.nl meldt dat Verenigd Koninkrijk voorbereidingen treft om de douanecontroles tussen het VK en de EU nieuw leven in te blazen als de overgangsperiode van Brexit eind dit jaar afloopt. Dit werd duidelijk ui informatie die 10 februari door de Britse overheid is vrijgegeven.

Sinds 1 februari maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie, maar nog wel van de douane-unie. Aan het einde van dit jaar komt ook daar een eind aan in het kader van de Brexit. Tot die tijd gelden voor de im- en export de regels zoals die gelden voor elk land van de EU.

De Britten willen daarna een vrijhandelsakkoord sluiten met de EU als geheel, de grootste handelspartner van het VK. Wanneer het VK geen deel meer uitmaakt van de douane-unie en de interne markt, horen daar ook douaneprocedures bij, inclusief de administratie en controles.

Bron: nu.nl

Nu.nl meldt dat het Verenigd Koninkrijk in het geval van een 'no deal-Brexit' wekenlang enkele verse voedingsmiddelen niet binnen zal kunnen krijgen. Hiervoor waarschuwt de Food and Drink Federation (FDF), een Britse lobbyorganisatie voor voedsel- en drankenfabrikanten.

Bij een Brexit zonder akkoord zijn er plotseling weer controles nodig aan de grens van het Verenigd Koninkrijk. De lobbyorganisatie is bang dat deze controles tot enorme wachtrijen aan de grens leiden. Hierdoor zou onder meer vers eten snel kunnen rotten, zegt de FDF.

"Wetende dat voedsel makkelijk verrot en een korte houdbaarheid heeft, verwachten we selectieve tekorten in het Verenigd Koninkrijk", zegt Tim Rycroft, COO van de lobbyorganisatie in gesprek met persbureau Reuters.

Rycroft verwacht niet dat de Britten zullen verhongeren. "Maar er zullen voedseltekorten zijn en de voedselprijzen zullen omhoog gaan."

De kans op een 'no deal-Brexit' lijkt te zijn toegenomen sinds het aantreden van de nieuwe Britse premier Boris Johnson. De onderhandelingen tussen de twee partijen liggen momenteel stil, omdat het VK alleen nog wil onderhandelen als de zogeheten 'backstopregeling' uit het huidige Brexit-akkoord gehaald wordt.

De backstop moet voorkomen dat er een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland ontstaat als de EU en het VK niet tot een handelsakkoord kunnen komen.

Bron: nu.nl

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bezochten woensdag 13 maart de ferryterminal van DFDS in Vlaardingen. Dat is een belangrijke hub voor handel met het Verenigd Koninkrijk. Blok en Kaag kwamen naar Vlaardingen om het zogenoemde Portbasesysteem voor Nederlandse havens en ferries te bekijken, en transporteurs op te roepen zich verder voor te bereiden op de Brexit.

Bij de bijeenkomst waren ook vertegenwoordigers van de Douane, NVWA, Koninklijke Marechaussee, Zeehavenpolitie en Rijkswaterstaat. Minister Blok: 'Oplossingen voor de Brexit moeten echt uit Londen komen. Vanwege alle ontwikkelingen blijven we daarom ook doorgaan met de voorbereidingen op een no-deal. Ook als bedrijf en burger doe je dat, als je letterlijk en figuurlijk de boot niet wil missen.'

Voorbereiden
De ministers benadrukten tijdens het bezoek hoe belangrijk het is dat transporteurs en expediteurs zich verder voorbereiden op de Brexit. Het is verstandig dat zij zich zo snel mogelijk aansluiten bij het Portbasesysteem. Via dat systeem kan vracht - ook na de Brexit – snel op de ferry geladen worden. Ferrymaatschappijen stellen Portbase straks verplicht, om vertraging bij de Nederlandse havens zoveel mogelijk te voorkomen. Na de Brexit is het VK geen onderdeel meer van de EU, en is er dus ook geen vrij vervoer van personen en goederen meer tussen VK en EU-landen. Bij de grens leidt dit onherroepelijk tot douaneformaliteiten.

Minister Kaag: 'Nederland heeft zich zo goed als maar mogelijk is voorbereid op de Brexit. Maar de vervoersketen stopt niet bij onze landsgrenzen. Ook verladers en vervoerders uit bijvoorbeeld Polen en Duitsland moeten weten wat zij moeten doen om na Brexit zonder gedoe hun goederen snel via de Nederlandse havens van en naar het Verenigd Koninkrijk te vervoeren.'

Portbase verplicht na Brexit
Ferrymaatschappijen, belangenorganisaties en de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam hebben Portbase ontwikkeld, mede geadviseerd door Douane. Dit om ervoor te zorgen dat lading ook na Brexit snel en gemakkelijk via Nederlandse havens vervoerd kan worden. Net zoals bij containervervoer via grote containerterminals, voorziet de werkwijze in het 100% digitaal en geautomatiseerd afhandelen van douaneformaliteiten, met optimaal hergebruik van data. De ferryterminals stellen Portbase straks verplicht. Transporteurs in binnen- en buitenland die zich nog niet hebben aangesloten op Portbase moeten dit zo snel mogelijk doen via de website.

Are You Brexit Proof?

De komende weken spreekt een speciaal ‘Are You Brexit Proof?’-team van de Douane wachtende chauffeurs bij diverse ferryterminals aan. Het team roept ondernemers uit binnen- en buitenland op zich voor te bereiden op de Brexit. Daarnaast informeren ondernemers hoe zij - met onder meer Portbase - er zelf voor kunnen zorgen dat zij ook ná de Brexit vlot de ferry op en af kunnen rijden. De ‘Are You Brexit Proof’ actie duurt tot en met 29 maart 2019.

De Douane is, ook bij een no-deal, voorbereid op Brexit. 'Voor ons betekent Brexit een toename van het aantal aangiften en het aantal bedrijven dat te maken krijgt met douaneformaliteiten. Ook het douanetoezicht, onder andere hier bij de ferryterminals, is nieuw', zegt Nanette van Schelven, algemeen directeur van de Nederlandse Douane. 'Daarom hebben we nu al meer dan 500 extra medewerkers aangenomen. Om logistieke vertragingen zoveel mogelijk te voorkomen, moet het bedrijfsleven zich ook goed en tijdig voorbereiden. Als Douane willen wij ondernemers zo goed mogelijk op weg helpen bij de voorbereidingen. Daarom werken wij samen met brancheorganisaties en partners, hebben wij ruim 72.000 ondernemers per brief geïnformeerd en zijn de komende weken de ‘Are You Brexit Proof’-teams actief bij de ferryterminals om chauffeurs van informatie te voorzien.'

Bron: Rijksoverheid

Nu.nl schrijft dat, als voorbereiding op een harde brexit, het Havenbedrijf Rotterdam vijf extra parkeerterreinen inricht ter voorbereiding. Op deze 'bufferparkeerlocaties' kunnen zevenhonderd vrachtwagens gestalt worden. Dat zal met name gebeuren als vervoerders hun douanepapieren niet op orde hebben voor zeevervoer naar het Verenigd Koninkrijk.

Buffers

Samen met de gemeente Rotterdam, de gemeente Vlaardingen en wegbeheerder Rijkswaterstaat is het plan voor extra parkeerruimte opgesteld. Hiermee wordt beoogd te voorkomen dat een brexit zonder deal de Rotterdamse haven ontregelt. De vrachtauto's kunnen tijdelijk plaatsnemen op een van de bufferparkeerplaatsen, om hun lading alsnog aan te melden op de juiste manier. Als dat lukt, krijgen ze alsnog toegang tot de ferryterminals in de Rotterdamse haven. Het Havenbedrijf denkt, op basis van ervaringen, dat 400 vrachtwagens hun formaliteiten niet op orde hebben.

Noordoever

Op de noordoever in Hoek van Holland heeft de gemeente Rotterdam terrein Oranjeheuvel aangewezen. Dit terrein ligt in de nabijheid van de ferry terminal in Hoek van Holland. Rijkswaterstaat realiseert daar ruimte voor circa 200 vrachtwagens. In Maasdijk, gemeente Westland, heeft Rijkswaterstaat een bufferlocatie voor circa 50 vrachtwagens ingericht. In de gemeente Vlaardingen wordt aan de Waterleidingstraat een terrein ingericht voor circa 80 vrachtwagens.

Zuidoever

Op de zuidoever worden in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam bufferparkeerlocaties ingericht aan de Moezelweg en aan de Seattleweg. Het terrein aan de Moezelweg biedt ruimte aan circa 290 vrachtwagens. Dit terrein ligt in de nabijheid van de ferry en shortsea terminals die opereren vanuit havengebied Europoort. Het terrein aan de Seattleweg biedt ruimte aan circa 80 vrachtwagens. Beide terreinen zijn goed bereikbaar vanaf de snelweg A15, zowel vanuit oostelijke als westelijke richting.

Tijdelijke opvang

De bufferparkeerlocaties zijn enkel toegankelijk voor vrachtauto’s die geen toegang krijgen tot de ferry terminals in de haven van Rotterdam omdat hun lading niet vooraf digitaal aangemeld is via het Portbase systeem. Op deze tijdelijke locaties kunnen vrachtwagenchauffeurs in overleg met hun opdrachtgever of transportplanner de noodzakelijke formaliteiten alsnog in orde maken.

Bronnen: nu.nl en Havenbedrijf Rotterdam

Accountant.nl bericht dat bedrijven redelijk goed zijn voorbereid op een no-deal brexit.

Dat stelt ING-econoom Bert Colijn, die meent dat Nederland daarmee voorligt op andere landen om ons heen. "Zelfs in het Verenigd Koninkrijk wachten bedrijven vaak af omdat er nog zoveel onduidelijk is."

Die onduidelijkheid maakt dat het moeilijk is om je echt voor te bereiden, weet Colijn. Toch kunnen ondernemingen wel in kaart brengen hoe ze afhankelijk zijn van het Verenigd Koninkrijk en hoe dat zit bij hun toeleveranciers. Ook hebben ze bijvoorbeeld gezorgd voor een extra grote grondstoffen- of onderdelenvoorraad zodat de productie niet hoeft te lijden onder de brexitperikelen.

Bedrijven in de transportsector hebben bijvoorbeeld hun zaakjes op orde gebracht voor wat betreft douaneformaliteiten en clausules in contracten voor het geval ze niet kunnen leveren bij een no-dealbrexit.

Colijn denkt dat ondernemingen ook nu nog aan de slag kunnen met de voorbereidingen. "Brexit blijft een proces van de lange adem. Als er eenmaal een brexit is, moet er ook nog een handelsakkoord worden gesloten."

Bron: accountant.nl

1Limburg bericht dat Maastricht Aachen Airport een belangrijke rol gaat spelen als er een Brexit komt. Het Zwitserse bedrijf Zimex Aviation gaat per 18 maart dagelijks van het vliegveld in Beek naar Birmingham in Groot-Brittannië vliegen.

Het bedrijf is door de Britse overheid ingehuurd om bij een no-deal medicijnen en medische apparatuur naar het Verenigd Koninkrijk te vliegen.

8000 kilo
Zimex gaat met een ATR72 de vluchten uitvoeren. Dat is een vliegtuig dat zo’n 8000 kilogram kan vervoeren, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf: "Er is een beetje paniek in de markt. Overal in Europa wordt gekeken naar extra capaciteit voor vracht."

No-deal
De vluchten vanaf Maastricht naar Birmingham zijn een onderdeel van een plan van de Britse regering om te zorgen dat bij een no-deal geen tekorten aan medische apparatuur en medicijnen ontstaan. In Groot-Brittannië komen opslaglocaties voor medische producten. Als producten dreigen op te raken, worden die vanuit Maastricht aangevuld. "We beginnen met dagelijks een vlucht, maar dat kunnen ook snel twee dagelijkse vluchten worden", zegt de woordvoerder. "Dat hangt af van de vraag."

Dagelijks
De Zwitsers zijn al actief in Maastricht. Zimex voert al van maandag tot met vrijdag dagelijks vluchten uit voor het bedrijf BDA naar verschillende plaatsen in Groot-Brittannië. "We vervoeren nu bijvoorbeeld radioactieve isotopen voor kankerbehandelingen en stents van Medtronic", zegt een woordvoerder van BDA. Hij verwacht ook dat bij een Brexit het aantal medische producten naar Groot-Brittannië alleen maar zal toenemen.

Groot-Brittannië gaat naast de extra vluchten vanaf Maastricht ook 7 ferrylijnen openen tussen het Europese vastenland en verschillende Britse havens.

Vee
Maastricht Aachen Airport is blij met de extra vluchten. De directie wil graag een dagelijkse passagiersvlucht naar Londen. “Daar zijn we nog mee bezig”, zegt directeur Jos Roeven van MAA. "Dat gaat niet zo snel." Hij ziet wel nog extra kansen bij een harde Brexit voor zijn vliegveld. "Vee, paarden en andere levende haven mogen dan niet meer via de havens van Antwerpen en Rotterdam vervoerd worden”, zegt hij. “Wij hebben de benodigde licenties om wel levende have te mogen vervoeren."

Bron: 1Limburg

BNR meldt bij monde van de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel dat ondernemers snel op zoek moeten naar alternatieven voor Britse leveranciers. 'hope for the best, prepare for the worst'; je moet er rekening mee houden dat het niet goed gaat', zegt Anton Valk van de NBCC. 'Het gaat over kosten, kennis en investeringen, dus bereid je daar goed op voor.'

De NBCC bereidt samen met VNO-NCW en het ministerie van Buitenlandse Zaken bereidt al meer dan een jaar bedrijven voor op de Brexit. Valk adviseert ondernemers goed te kijken hoe hun supply chain en distributie in elkaar zitten. Volgens Britse media overweegt premier Theresa May de Brexit twee maanden uit te stellen. Enkele leiders van EU-landen, onder wie premier Mark Rutte, zou de daar het liefst twee jaar voor geven.

Bron: bnr.nl

Het Nederlandse beroepsgoederenvervoer over de weg heeft zich voldoende ingedekt tegen de gevolgen van een ‘harde Brexit’. Er zijn in elk geval voldoende vergunningen aangevraagd om na 29 maart ritten tussen het vasteland van Europa en het VK in de huidige aantallen te kunnen blijven uitvoeren.

Dat blijkt uit gegevens van de Niwo, de instantie die in Nederland vergunningen voor dit vervoer uitgeeft. De afgelopen twee kalenderweken opende de Niwo een loket voor vervoerders waar zogenaamde CEMT-vergunningen voor het wegvervoer tussen de Europese Unie en het VK, konden worden aangevraagd. Daar hebben zich 371 ondernemingen laten inschrijven.

Het gaat hier veelal om bedrijven die tot dusver met derde-landenvervoer weinig te maken hadden, maar nu, omdat het VK ook zo’n derde land dreigt te worden, alsnog een vergunning in huis hebben willen halen.

Een CEMT-vergunning is nodig voor transporten in Europese landen die zich bij het CEMT-verdrag hebben aangesloten, maar niet tot de EU behoren. Dan gaat het bijvoorbeeld om Rusland en straks dus mogelijk ook het VK. In de EU is een Eurovergunning voldoende, maar onzeker is of die na de Brexit voor het VK ook nog van kracht is.

Aanbod

Dat laatste hangt er van af of de resterende 27 EU-lidstaten instemmen met een Brits aanbod om Eurovergunningen geldig te laten blijven voor het wegtransport van en naar het VK. De Niwo denkt dat de veruit meeste ‘Engeland-vervoerders’ het risico niet hebben willen lopen. De organisatie kan met de haar in Europees verband toebedeelde 2400 CEMT-vergunningen – die overigens ook voor andere derde-landenvervoer gelden – voldoen aan de vraag naar VK-vergunningen.

‘Dat is’, zegt Raymond Scherpenisse, hoofd vergunningen en plaatsvervangend directeur bij de instantie in Rijswijk, ‘ook te danken aan het feit dat we tijdig aandacht aan het probleem hebben gegeven en de doelgroep, de vervoerders op specifiek het VK, gericht hebben opgeroepen om zich op een harde Brexit voor te bereiden.’

Zonnig beeld

Vorige week donderdag gaf minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat al een tamelijk zonnig beeld van de voorbereidingen op de Brexit. Ze deed dat in een vergadering van de Vervoerscommissie van de Tweede Kamer.

Volgens de bewindsvrouw zijn voor het weekeinde waarop het VK de EU verlaat ‘alle verloven ingetrokken’. Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen voor trucks bij ferryterminals en langs de aanvoerwegen daarheen. Die tijdelijke parkeerplaatsen worden ook beveiligd. Een verkeerscirculatieplan voor Rotterdam, de grootste Nederlandse ferryhaven, moet begin maart gereed zijn.

Bilateraal verdrag

Van Nieuwenhuizen wil voorlopig geen bilaterale afspraken tussen Nederland en het VK sluiten, omdat ze eerst gelijk wil optrekken met de andere EU-lidstaten. Ondenkbaar zijn die bilatere akkoorden overigens niet, mocht de EU er onderling of met de Britten niet uitkomen. Zo kan een oud bilateraal scheepvaartverdrag snel weer in werking treden en zou hetzelfde kunnen gebeuren voor de luchtvaart.

Bron: Nieuwsblad Transport

Evofenedex meldt dat diverse Tweede Kamerleden donderdag hun bezorgdheid hebben uitgesproken over de getroffen voorbereidingen op een eventuele no deal brexit eind maart. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaf tekst en uitleg over de stand van zaken op het gebied van luchtvaart, mogelijke files richting ferry’s en vergunningverlening. Het overleg was namens meerdere partijen aangevraagd door VVD-Kamerlid Remco Dijkstra.

Files en extra parkeerplaatsen

Een zorg die breed leeft onder Kamerleden is de situatie in de Rotterdamse havens. Als veel internationale chauffeurs niet de juiste papieren hebben om de ferry op de mogen, ontstaat er een verkeerschaos. Bovendien is er een gebrek aan veilige parkeerplaatsen, sanitaire voorzieningen en andere zorg. Van Nieuwenhuizen verwees naar een fors pakket aan acties en maatregelen die inmiddels in gang zijn gezet om chaos te voorkomen. Zo zitten belanghebbenden uit de overheid en bedrijfsleven met elkaar om de tafel, worden verkeerscirculatieplannen opgesteld, komt er extra parkeercapaciteit voor vrachtauto’s en wordt alle benodigde voorlichting in acht talen gegeven. Daarnaast is er extra capaciteit beschikbaar voor de douane en de NVWA en is de ILenT voldoende versterkt om de rij- en rusttijden te handhaven.

Voldoende vergunningen wegtransport

Ook zijn er zorgen geuit over het aantal beschikbare CEMT-vergunningen voor Nederlandse vervoerders. Deze zijn nodig indien onderhandelingen tussen het VK en de EU uitdraaien op een no-deal Brexit. Volgens de minister zijn er met het oog op de brexit 324 aanvragen ingediend. De deadline om aanvragen op tijd te kunnen voldoen verloopt 16 februari. Volgens het NIWO, de organisatie die de vergunningen verstrekt, zijn er voldoende vergunningen beschikbaar. Voor eigen vervoer is geen CEMT-vergunning vereist.

Luchtvaart

Als laatste waren er vragen hoe het zit met vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk na de brexit. Kunnen tickets nog wel worden verkocht met de garantie dat vluchten ook worden uitgevoerd? Volgens de minister wordt er momenteel onderhandeld op diverse vlakken. Mocht er Europees geen akkoord worden bereikt, dan wil de minister zo snel mogelijk zelf een verdrag afsluiten tussen Nederland en het VK om het vliegverkeer te kunnen garanderen.

Bron: Evofenedex

BNR bericht dat de Vlaardingse Wethouder Mobiliteit, Bart Bikkers, pleit voor een noodplan bij een no-deal Brexit. Bikkers: 'Bij een no-deal kan het zomaar zijn dat een hele hoop chauffeurs hun papieren niet hebben en de boot niet op mogen. Dat gaat een probleem worden qua overlast.' Om hoeveel vrachtwagens het zou gaan, is lastig te zeggen, vertelt Bikkers. 'Schattingen die gemaakt worden, liggen tussen de honderd en tweehonderd vrachtwagens per dag die mogelijkerwijs niet de boot op mogen.' Dit soort problematiek gaat de gemeente te boven, vertelt Bikkers, en daarom kijkt de gemeente naar Rijkswaterstaat die 'daar een verantwoordelijkheid in heeft'.

Rijkswaterstaat is in het Rijnmondgebied op zoek naar plaatsen om vrachtwagens te parkeren. Het kan zelfs zijn dat voetbalverenigingen hun velden moeten afstaan aan buitenlandse vrachtwagens in een noodsituatie. Minister Cora van Nieuwenhuizen: 'We gaan uit van worst-case scenario's. Als het nodig is, moet je wel weten: waar heb je in welke gemeente plekken om die vrachtwagens kwijt te kunnen.'

Bron: BNR

Het Verbond constateert dat meerdere verzekeraars in zakelijke contracten de Brexit specifiek als uitsluitingsvoorwaarde opgenomen hebben.

De transportsector krijgt in grote mate te maken met de gevolgen van de Brexit. Daar zitten ook verzekeringsconsequenties aan. Het Verbond werpt bijvoorbeeld de vraag op of lading die bederft door lange wachttijden bij de grens wordt vergoed. “Het antwoord hangt van veel verschillende factoren af, waaronder de voorwaarden en de omstandigheden. De aansprakelijkheid voor de vervoerder is via internationale verdragen gelimiteerd. Dat is prettig voor de vervoerder, maar een risico voor de eigenaar van de lading. Voor handel met het VK is dit nieuw maar op andere bestemmingen buiten de EU niet.”

Groene kaart

Voor particuliere verzekeringen kunnen er ook vragen rijzen, bijvoorbeeld als er een vastgesteld dekkingsgebied is. Het Verbond stelt dat WA-verzekeraars zich moeten voorbereiden op een no-deal scenario waarin zij een aanzienlijk deel van de groene kaarten moeten vervangen.

Bron: AM:web

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept ondernemers die goederen leveren aan klanten in het Verenigd Koninkrijk of die goederen ontvangen uit het Verenigd Koninkrijk, op om zich op tijd aan te melden bij de digitale systemen die nodig zijn voor het aanvragen en verwerken van import- en exportkeuringen en -certificaten. Het aanmelden bij de verschillende systemen duurt normaliter ongeveer 2 weken, maar deze doorlooptijd kan flink oplopen als veel bedrijven zich vanwege een ‘no-deal Brexit’ pas op het laatste moment aanmelden.

De NVWA en de andere overheidsdiensten doen hun best bedrijven die zich voor 15 februari 2019 aanmelden op tijd aan te sluiten op de systemen. Ook voor bedrijven die zich later aanmelden streeft de NVWA er naar alles op tijd geregeld te krijgen; maar bedrijven die zich het eerst hebben gemeld worden het eerst geholpen.

Extra procedures

Naar verwachting zal het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) op 29 maart 2019 verlaten. Door dit vertrek gaan dan hoogstwaarschijnlijk andere handelsafspraken gelden. Welke afspraken dat zijn, is pas bekend als de Brexit-onderhandelingen afgerond zijn. Maar ongeacht de uitkomst krijgen ondernemers te maken met extra procedures. Bij een zogenoemde ‘no-deal Brexit’ worden alle bedrijven die goederen leveren aan klanten in het Verenigd Koninkrijk exporteur en alle bedrijven die goederen ontvangen importeur. Deze bedrijven moeten zich dus aan dezelfde regels en procedures houden als andere bedrijven die handel drijven met landen buiten de EU.

Voor het aanvragen van een exportinspectie en het opmaken van een certificaat, is voor bedrijven (in de meeste situaties) toegang tot het systeem e-CertNL van de NVWA noodzakelijk. Om toegang te krijgen tot e-CertNL moet het bedrijf bekend zijn bij de NVWA en bij de keuringsdienst (NAK, NAKtuinbouw, KCB, BKD of COKZ) en moet het bedrijf toegang hebben tot e-Herkenning. De stappen die bedrijven moeten doorlopen kunnen per deelsector variëren. De helpdesk van de keuringsdienst kan ondernemers hierbij verder helpen. Het is belangrijk dat alle registraties (NVWA, e-CertNL en keuringsdiensten) met hetzelfde KvK- en vestigingsnummer gebeuren.

Bron: nvwa.nl

Nu.nl schrijft dat de Britse regering Europese vrachtwagenchauffeurs zonder vergunning wil in het Verenigd Koninkrijk toelaten als er geen Brexit-deal komt. "Het Verenigd Koninkrijk hoopt daarvoor in ruil een vergelijkbare flexibele houding van de Europese Unie te krijgen, zo liet de regering dinsdag weten aan het Britse parlement."

Binnen de logistieke industrie zijn er zorgen over een chaotische 'no deal-Brexit'. Bestuurders mogen dan niet de oversteek naar het Verenigd Koninkrijg maken, tenzij ze een vergunning hebben en die vergunningen zijn schaars.

"Daarom wil de Britse regering een uitzondering maken voor chauffeurs uit EU-landen. Zo komen de leveringsketens niet in gevaar na 29 maart, de datum dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat."

De Britse regering schreef aan het parlement: "Het Verenigd Koninkrijk moet er zeker van zijn dat buitenlandse producten kunnen worden geïmporteerd en dat Britse producten kunnen worden geëxporteerd zoals gewoonlijk".

De vrachtwagenindustrie vervoert jaarlijks voor zo'n 420 miljard pond (ruim 476 miljard euro) aan goederen tussen het VK en de rest van Europa. Meer dan 80 procent daarvan wordt door EU-vrachtwagens vervoerd.

Bron: nu.nl

Nu.nl schrijft dat de Europese Unie volgens zakenkrant Financial Times meerdere luchtvaartondernemingen heeft gewaarschuwd vanwege hun aandeelhoudersstructuur. Mocht er geen brexit-deal komen, dan kunnen ondernemingen die niet in Europese handen zijn hun volledige vliegrechten verliezen.

"Brussel geeft ondernemingen als Ryanair en IAG, die onder meer luchtvaartmaatschappijen als British Airways en Iberia bezit, nu zeven maanden de tijd om voor minstens 50 procent in Europese handen te vallen." aldus nu.nl.

Ondernemingen kunnen gedwonden worden om aandelen die in handen zijn van investeerders van buiten de EU te verkopen. Volgens de Financial Times kan de beslissing van de EU voor problemen zorgen bij IAG. Volgens de Britse zakenkrant is momenteel ongeveer 25 procent van de IAG-aandelen in handen van Europese investeerders.

Een Brexit zonder deal kan voor veel problemen zorgen, omdat het Verenigd Koninkrijk dan niet meer onder Europese regelgeving valt. Daarmee zouden vliegmaatschappijen bijvoorbeeld niet meer boven EU-gebied mogen vliegen.

Bron: Nu.nl

Er komen geen ‘fresh lanes’ op de terreinen van ferryterminals om bij een Brexit vervoerders van groente, fruit en andere tijdkritische goederen voorrang te verlenen op de veerboot naar het VK meldt het Nieuwsblad Transport.

Daar is op deze terreinen ‘simpelweg geen ruimte voor’, zegt Elmer de Bruin, coördinator van het internationale team van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Wel zijn de terminals in gesprek met wegvervoerders om ook bij een ‘no deal’-Brexit chaos op terminals en de wegen daar naartoe te voorkomen.

Fresh lanes, een snelle afhandeling van versvervoerders die zich goed hebben voorbereid op de Britse uittreding – hoe die ook uitpakt – werden bepleit door de wegvervoerbranche. Maar de infrastructuur van terminals is te krap bemeten om versvervoerders straks vrij baan te geven.

Verkeersmanagement
TLN, Evofenedex en onder meer ook Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente IJmuiden en Rijkswaterstaat werken samen aan een plan voor verkeersmanagement. Zo willen ze op 29 maart, officieel nog de datum waarop het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt, het vrachtvervoer op het Nederlandse wegennet in goede banen te leiden. Dat plan moet uiterlijk op 25 maart op tafel liggen.

Bron: Nieuwsblad Transport

Meer informatie

Neem voor meer informatie of advies over uw specifieke situatie contact op met onze één van onze Brexitspecialisten via 010 – 44 33 400 of het contactformulier.