Open menu

Boelaars & Lambert

Sinds 1917 innovatief in logistieke verzekeringen
Vragen? Bel 010 – 44 33 400

Brexit Kenniscentrum

Over een zeven weken is de Brexit naar alle waarschijnlijkheid een feit. De kans dat dit zonder deal gebeurt wordt iedere dag groter. Hoe bereidt u zich voor op de geheel nieuwe situatie vanaf 29 maart? Welke impact heeft dit op uw (transport)verzekeringen en wat moet u hieraan doen? Aan de hand van elf vragen en antwoorden helpen we u alvast op weg!

De laatste ontwikkelingen

Evofenedex meldt dat diverse Tweede Kamerleden donderdag hun bezorgdheid hebben uitgesproken over de getroffen voorbereidingen op een eventuele no deal brexit eind maart. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaf tekst en uitleg over de stand van zaken op het gebied van luchtvaart, mogelijke files richting ferry’s en vergunningverlening. Het overleg was namens meerdere partijen aangevraagd door VVD-Kamerlid Remco Dijkstra.

Files en extra parkeerplaatsen

Een zorg die breed leeft onder Kamerleden is de situatie in de Rotterdamse havens. Als veel internationale chauffeurs niet de juiste papieren hebben om de ferry op de mogen, ontstaat er een verkeerschaos. Bovendien is er een gebrek aan veilige parkeerplaatsen, sanitaire voorzieningen en andere zorg. Van Nieuwenhuizen verwees naar een fors pakket aan acties en maatregelen die inmiddels in gang zijn gezet om chaos te voorkomen. Zo zitten belanghebbenden uit de overheid en bedrijfsleven met elkaar om de tafel, worden verkeerscirculatieplannen opgesteld, komt er extra parkeercapaciteit voor vrachtauto’s en wordt alle benodigde voorlichting in acht talen gegeven. Daarnaast is er extra capaciteit beschikbaar voor de douane en de NVWA en is de ILenT voldoende versterkt om de rij- en rusttijden te handhaven.

Voldoende vergunningen wegtransport

Ook zijn er zorgen geuit over het aantal beschikbare CEMT-vergunningen voor Nederlandse vervoerders. Deze zijn nodig indien onderhandelingen tussen het VK en de EU uitdraaien op een no-deal Brexit. Volgens de minister zijn er met het oog op de brexit 324 aanvragen ingediend. De deadline om aanvragen op tijd te kunnen voldoen verloopt 16 februari. Volgens het NIWO, de organisatie die de vergunningen verstrekt, zijn er voldoende vergunningen beschikbaar. Voor eigen vervoer is geen CEMT-vergunning vereist.

Luchtvaart

Als laatste waren er vragen hoe het zit met vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk na de brexit. Kunnen tickets nog wel worden verkocht met de garantie dat vluchten ook worden uitgevoerd? Volgens de minister wordt er momenteel onderhandeld op diverse vlakken. Mocht er Europees geen akkoord worden bereikt, dan wil de minister zo snel mogelijk zelf een verdrag afsluiten tussen Nederland en het VK om het vliegverkeer te kunnen garanderen.

Bron: Evofenedex

BNR bericht dat de Vlaardingse Wethouder Mobiliteit, Bart Bikkers, pleit voor een noodplan bij een no-deal Brexit. Bikkers: 'Bij een no-deal kan het zomaar zijn dat een hele hoop chauffeurs hun papieren niet hebben en de boot niet op mogen. Dat gaat een probleem worden qua overlast.' Om hoeveel vrachtwagens het zou gaan, is lastig te zeggen, vertelt Bikkers. 'Schattingen die gemaakt worden, liggen tussen de honderd en tweehonderd vrachtwagens per dag die mogelijkerwijs niet de boot op mogen.' Dit soort problematiek gaat de gemeente te boven, vertelt Bikkers, en daarom kijkt de gemeente naar Rijkswaterstaat die 'daar een verantwoordelijkheid in heeft'.

Rijkswaterstaat is in het Rijnmondgebied op zoek naar plaatsen om vrachtwagens te parkeren. Het kan zelfs zijn dat voetbalverenigingen hun velden moeten afstaan aan buitenlandse vrachtwagens in een noodsituatie. Minister Cora van Nieuwenhuizen: 'We gaan uit van worst-case scenario's. Als het nodig is, moet je wel weten: waar heb je in welke gemeente plekken om die vrachtwagens kwijt te kunnen.'

Bron: BNR

Het Verbond constateert dat meerdere verzekeraars in zakelijke contracten de Brexit specifiek als uitsluitingsvoorwaarde opgenomen hebben.

De transportsector krijgt in grote mate te maken met de gevolgen van de Brexit. Daar zitten ook verzekeringsconsequenties aan. Het Verbond werpt bijvoorbeeld de vraag op of lading die bederft door lange wachttijden bij de grens wordt vergoed. “Het antwoord hangt van veel verschillende factoren af, waaronder de voorwaarden en de omstandigheden. De aansprakelijkheid voor de vervoerder is via internationale verdragen gelimiteerd. Dat is prettig voor de vervoerder, maar een risico voor de eigenaar van de lading. Voor handel met het VK is dit nieuw maar op andere bestemmingen buiten de EU niet.”

Groene kaart

Voor particuliere verzekeringen kunnen er ook vragen rijzen, bijvoorbeeld als er een vastgesteld dekkingsgebied is. Het Verbond stelt dat WA-verzekeraars zich moeten voorbereiden op een no-deal scenario waarin zij een aanzienlijk deel van de groene kaarten moeten vervangen.

Bron: AM:web

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept ondernemers die goederen leveren aan klanten in het Verenigd Koninkrijk of die goederen ontvangen uit het Verenigd Koninkrijk, op om zich op tijd aan te melden bij de digitale systemen die nodig zijn voor het aanvragen en verwerken van import- en exportkeuringen en -certificaten. Het aanmelden bij de verschillende systemen duurt normaliter ongeveer 2 weken, maar deze doorlooptijd kan flink oplopen als veel bedrijven zich vanwege een ‘no-deal Brexit’ pas op het laatste moment aanmelden.

De NVWA en de andere overheidsdiensten doen hun best bedrijven die zich voor 15 februari 2019 aanmelden op tijd aan te sluiten op de systemen. Ook voor bedrijven die zich later aanmelden streeft de NVWA er naar alles op tijd geregeld te krijgen; maar bedrijven die zich het eerst hebben gemeld worden het eerst geholpen.

Extra procedures

Naar verwachting zal het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) op 29 maart 2019 verlaten. Door dit vertrek gaan dan hoogstwaarschijnlijk andere handelsafspraken gelden. Welke afspraken dat zijn, is pas bekend als de Brexit-onderhandelingen afgerond zijn. Maar ongeacht de uitkomst krijgen ondernemers te maken met extra procedures. Bij een zogenoemde ‘no-deal Brexit’ worden alle bedrijven die goederen leveren aan klanten in het Verenigd Koninkrijk exporteur en alle bedrijven die goederen ontvangen importeur. Deze bedrijven moeten zich dus aan dezelfde regels en procedures houden als andere bedrijven die handel drijven met landen buiten de EU.

Voor het aanvragen van een exportinspectie en het opmaken van een certificaat, is voor bedrijven (in de meeste situaties) toegang tot het systeem e-CertNL van de NVWA noodzakelijk. Om toegang te krijgen tot e-CertNL moet het bedrijf bekend zijn bij de NVWA en bij de keuringsdienst (NAK, NAKtuinbouw, KCB, BKD of COKZ) en moet het bedrijf toegang hebben tot e-Herkenning. De stappen die bedrijven moeten doorlopen kunnen per deelsector variëren. De helpdesk van de keuringsdienst kan ondernemers hierbij verder helpen. Het is belangrijk dat alle registraties (NVWA, e-CertNL en keuringsdiensten) met hetzelfde KvK- en vestigingsnummer gebeuren.

Bron: nvwa.nl

Nu.nl schrijft dat de Britse regering Europese vrachtwagenchauffeurs zonder vergunning wil in het Verenigd Koninkrijk toelaten als er geen Brexit-deal komt. "Het Verenigd Koninkrijk hoopt daarvoor in ruil een vergelijkbare flexibele houding van de Europese Unie te krijgen, zo liet de regering dinsdag weten aan het Britse parlement."

Binnen de logistieke industrie zijn er zorgen over een chaotische 'no deal-Brexit'. Bestuurders mogen dan niet de oversteek naar het Verenigd Koninkrijg maken, tenzij ze een vergunning hebben en die vergunningen zijn schaars.

"Daarom wil de Britse regering een uitzondering maken voor chauffeurs uit EU-landen. Zo komen de leveringsketens niet in gevaar na 29 maart, de datum dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat."

De Britse regering schreef aan het parlement: "Het Verenigd Koninkrijk moet er zeker van zijn dat buitenlandse producten kunnen worden geïmporteerd en dat Britse producten kunnen worden geëxporteerd zoals gewoonlijk".

De vrachtwagenindustrie vervoert jaarlijks voor zo'n 420 miljard pond (ruim 476 miljard euro) aan goederen tussen het VK en de rest van Europa. Meer dan 80 procent daarvan wordt door EU-vrachtwagens vervoerd.

Bron: nu.nl

Nu.nl schrijft dat de Europese Unie volgens zakenkrant Financial Times meerdere luchtvaartondernemingen heeft gewaarschuwd vanwege hun aandeelhoudersstructuur. Mocht er geen brexit-deal komen, dan kunnen ondernemingen die niet in Europese handen zijn hun volledige vliegrechten verliezen.

"Brussel geeft ondernemingen als Ryanair en IAG, die onder meer luchtvaartmaatschappijen als British Airways en Iberia bezit, nu zeven maanden de tijd om voor minstens 50 procent in Europese handen te vallen." aldus nu.nl.

Ondernemingen kunnen gedwonden worden om aandelen die in handen zijn van investeerders van buiten de EU te verkopen. Volgens de Financial Times kan de beslissing van de EU voor problemen zorgen bij IAG. Volgens de Britse zakenkrant is momenteel ongeveer 25 procent van de IAG-aandelen in handen van Europese investeerders.

Een Brexit zonder deal kan voor veel problemen zorgen, omdat het Verenigd Koninkrijk dan niet meer onder Europese regelgeving valt. Daarmee zouden vliegmaatschappijen bijvoorbeeld niet meer boven EU-gebied mogen vliegen.

Bron: Nu.nl

Er komen geen ‘fresh lanes’ op de terreinen van ferryterminals om bij een Brexit vervoerders van groente, fruit en andere tijdkritische goederen voorrang te verlenen op de veerboot naar het VK meldt het Nieuwsblad Transport.

Daar is op deze terreinen ‘simpelweg geen ruimte voor’, zegt Elmer de Bruin, coördinator van het internationale team van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Wel zijn de terminals in gesprek met wegvervoerders om ook bij een ‘no deal’-Brexit chaos op terminals en de wegen daar naartoe te voorkomen.

Fresh lanes, een snelle afhandeling van versvervoerders die zich goed hebben voorbereid op de Britse uittreding – hoe die ook uitpakt – werden bepleit door de wegvervoerbranche. Maar de infrastructuur van terminals is te krap bemeten om versvervoerders straks vrij baan te geven.

Verkeersmanagement
TLN, Evofenedex en onder meer ook Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente IJmuiden en Rijkswaterstaat werken samen aan een plan voor verkeersmanagement. Zo willen ze op 29 maart, officieel nog de datum waarop het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt, het vrachtvervoer op het Nederlandse wegennet in goede banen te leiden. Dat plan moet uiterlijk op 25 maart op tafel liggen.

Bron: Nieuwsblad Transport

Meer informatie

Neem voor meer informatie of advies over uw specifieke situatie contact op met onze één van onze Brexitspecialisten via 010 – 44 33 400 of het contactformulier.