Open menu

Boelaars & Lambert

Sinds 1917 innovatief in logistieke verzekeringen
Vragen? Bel 010 – 44 33 400

Danny Monjé in gesprek met Anton Vis over de risico’s van de verhuizer

Al geruime tijd werken de Organisatie voor Erkende Verhuizers (OEV) en Boelaars & Lambert samen om het risico van de verhuizer te verkleinen en te verzekeren. Dit gebeurt onder andere door het ontwikkelde Garantiecertificaat. Danny Monjé, directielid bij Boelaars & Lambert, gaat in gesprek met Anton Vis, algemeen secretaris OEV, over de samenwerking, het certificaat en de risico’s van de verhuizer.

De OEV is dé brancheorganisatie voor de verhuisbranche en heeft tot doel de collectieve belangen van de verhuisbranche te behartigen. Dit doet zij onder meer door het actief bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening van verhuisbedrijven, bijvoorbeeld door middel van vakopleidingen en de branchekeurmerken Erkende Verhuizers en Erkende Projectverhuizers. Samen met de Consumentenbond is binnen de SER een aantal waarborgen afgesproken die zijn opgenomen in de tweezijdige algemene voorwaarden.

Deze waarborgen zijn:

  • Een goede verzekering die voorziet in een dekking tot € 100.000,- inboedelwaarde tegen nieuwwaarde.
  • Verhuisgarantie en nakomingsgarantie als het verhuisbedrijf door surseance of faillissement onmachtig blijkt om de afgesproken verhuizing uit te voeren.
  • Nakoming van uitspraken van de Geschillencommissie Verhuizen.

Punt 1 en 2 maken onderdeel uit van het Garantiecertificaat. Voor het eerste is in 2006 het Garantiecertificaat Erkende Verhuizers ingevoerd, dat jaarlijks ruim 35.000 keer wordt afgegeven.

Garantiecertificaat voor Erkende Verhuizers
Danny: “Waarom hebben jullie het Garantiecertificaat eigenlijk ontwikkeld?” Anton licht dit graag toe. “Aanleiding voor de ontwikkeling was de discussie die voor 2006 nogal eens ontstond over het wel of niet gedekt zijn van verhuisschade. Dit eindigde destijds regelmatig voor de Geschillencommissie. Een belangrijke wens van consumenten is schadevrij verhuizen, maar verhuizen is en blijft mensenwerk. Ondanks alle voorzorgen, kennis en ervaring van een verhuisbedrijf, kan het toch nog misgaan. Hoe de verzekeringsdekking dan is, moet niet afhangen van hoe het individuele bedrijf het heeft geregeld.”

Anton vervolgt: “Keurmerk Erkende Verhuizers prentendeert kwaliteit te leveren, daar moet je als brancheorganisatie en schemabeheerder voor instaan. Als het gaat om waarborgen zoals een goede verzekering, dan moet er een uniform, royaal vangnet zijn dat de consument beschermt. Dat is het Garantiecertificaat dat we hebben ontwikkeld en onder dekking hiervan worden de verhuizingen die onze leden doen uitgevoerd. De invoering verliep niet meteen zonder slag of stoot. Uiteindelijk wordt het Garantiecertificaat inmiddels breed omarmd en bewijst het jaar op jaar zijn nut. Ook vanuit België is inmiddels belangstelling getoond.”

Tekst gaat verder onder de foto van Danny Monjé en Anton Vis.

Webapplicatie
Het Garantiecertificaat is ontwikkeld in samenwerking met de Boelaars & Lambert uit Rotterdam. Anton: “De OEV heeft vanuit haar wensenpakket een tender uitgeschreven waarvoor een zevental verzekeraars en assurantiemakelaars zijn benaderd die allen een voorstel hebben uitgebracht. Boelaars & Lambert kon als enige partij ter plekke live laten zien hoe via een webapplicatie de leden werden gefaciliteerd met afgifte van het Garantiecertificaat ten behoeve van de verhuisklant. De financiële afwikkeling is strak ingeregeld. Daarnaast bood Boelaars & Lambert een dekkingspakket met een aantal slimme regelingen die ons als OEV in staat stelt een hoog service niveau aan de particuliere consument te bieden. Het Garantiecertificaat heeft ervoor gezorgd dat het aantal zaken voor de Geschillencommissie flink is afgenomen.”

“Toen we de aanvraag voor de tender doornamen, begrepen we hoe belangrijk het is dat de Garantiecertificaten makkelijk afgegegeven kunnen worden,” vult Danny aan. “Dat is de reden dat we hebben besloten de webapplicatie te lanceren, waarmee we konden laten zien dat op basis van ‘straight through processing’ heel efficiënt het proces vanaf afgifte certificaat tot en met facturatie en schadeafwikkeling plaatsvindt.”

Wendbaar & vooruitdenkend
Anton: “We leven in een tijd van verandering, een tijd ook waarbij de werkdag niet stopt om 17.00 uur. Boelaars en Lambert snapt dat. Onze ervaring is dat de organisatie wendbaar, klantgericht, proactief en vooruitdenkend is. Voor ons als vereniging is dat prima samenwerken. Wij hebben een relatief compact team en kunnen alleen stappen maken als wij worden omringd door leveranciers die ons snappen en even wendbaar willen zijn.”

Danny: “Wij vinden het belangrijk om mee te denken met onze relaties en om de risico’s van de organisatie te snappen. Zo hebben we voor OEV ook een speciale ziekteverzuimverzekering ontwikkeld, waarmee de werkgever korting krijgt op speciale preventieve OEV-cursussen voor zijn medewerkers. Verhuizers lopen natuurlijk grotere risico’s op fysieke klachten dan bijvoorbeeld kantoormedewerkers. Dat snappen we en daarom proberen we onze producten zo goed mogelijk daarop toe te spitsen.”

De toekomst
Hoe ziet de toekomst eruit? Anton: “Het Garantiecertificaat heeft inmiddels een stevige positie en na enkele aanpassingen begint het product echt te beantwoorden aan alle doelstellingen die we vooraf hadden. Boelaars & Lambert is de voor de hand liggende partner om dat verder te gaan doorontwikkelen.”

Danny: “Wij vinden het alleen maar een eer dat we met een partij als OEV mee mogen denken over dit soort ontwikkelingen. Wat ons betreft doen we dat nog vele jaren. En mochten we in de toekomst gaan verhuizen, dan weten we in ieder geval welke verhuizers we moeten vragen,” besluit hij lachend.

Meer informatie
Meer weten over de werkwijze van de Boelaars & Lambert en hoe we uw organisatie kunnen ondersteunen? Neem contact op met Danny Monjé via 010 - 44 33 400. Wij helpen ook uw bedrijf graag!

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Danny Monjé via 010 - 44 33 400 of via het contactformulier.