Open menu

Boelaars & Lambert

Sinds 1917 innovatief in logistieke verzekeringen
Vragen? Bel 010 – 44 33 400

Uitleg Incoterms 2020

Van CIF tot DAP: weet u wat er wijzigt?

Per 1 januari 2020 gaat de Incoterms 2020 van kracht. Deze nieuwe en gemoderniseerde versie van de internationale standaard van rechten en plichten bij internationaal transport is de opvolger van Incoterms 2010. Er zijn dus bijvoorbeeld geen Incoterms 2018 of Incoterms 2019. De Internationale Kamer van Koophandel, de organisatie die de Incoterms vaststelt en uitgeeft, past deze ongeveer elke 10 jaar aan om te zorgen dat ze blijven aansluiten op de dagelijkse handels- en transportpraktijk. In de Incoterms 2020 zijn een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie. In dit artikel leggen we uit wat er wijzigt.

Transportveiligheid meer prominent

Transportveiligheid, zoals de verplichte screening van containers, heeft een prominentere rol binnen de Incoterms. Deze nieuwe vereisten brengen kosten en vertraging met zich mee als er niet aan wordt voldaan. Incoterms 2010 ging al in op de verantwoordelijkheden voor beveiliging en kosten. In de nieuwe Incoterms zijn de beveiligingseisen een stuk prominenter beschreven.

De Incoterm DAT wijzigt in DPU

De afkorting van de Incoterm DAT (Delivered at Terminal) wordt gewijzigd in DPU (Delivered at Place Unloaded). Uit feedback van gebruikers bleek dat de definitie terminal binnen deze Incoterm te krap was en dat er behoefte was aan een Incoterm waarbij ook op andere plekken geleverd kan worden. Een belangrijke voorwaarde is wel dat het een plaats is waar daadwerkelijk gelost kan worden, dit is namelijk de verantwoordelijkheid van de verkoper.

Veranderingen verzekering CIF en CIP

De Incoterm CIP schrijft voor dat de verkoper levert aan de eerste vervoerder, maar wel betaalt voor het vervoer en de verzekering tot het punt van bestemming. CIF vermeldt de overeengekomen haven van bestemming en wordt gebruikt voor zeevracht. In het geval er meer dan één wijze van vervoer (multimodaal) wordt gebruikt – wat vaak voorkomt als de goederen aan de vervoerder worden overgedragen bij een containerterminal – is CIP geschikter dan CIF. Binnen de Incoterms 2020 worden er verschillende niveaus van verzekeringsdekking gehanteerd voor CIF en CIP. Voor CIF blijft de verzekeringseis Clause C, maar voor CIP wordt de eis opgehoogd naar een hogere dekkingsgraad, namelijk Institute Cargo Clause A.  

Gebruik van eigen transportmiddel

Binnen Incoterms 2010 werd er altijd vanuit gegaan dat het transport wordt uitgevoerd door een derde partij. Er werd geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de koper of verkoper gebruik maakt van een eigen transportmiddel. Incoterms 2020 verduidelijkt deze mogelijkheid. Bijvoorbeeld: de koper is bij FCA (Free Carrier) verantwoordelijk voor het inhuren of op eigen kosten regelen van het vervoer van de goederen vanaf de plaats waar de goederen ter beschikking zijn gesteld. Ook bij Delivery at Place (DAP), Delivered Duty Paid (DDP) en Delivery at Place Unloaded (DPU) wordt dit aangepast.

Kosten duidelijker gedefinieerd

Door een toenemend aantal geschillen over de verdeling van kosten tussen de verkoper en de koper is de precieze verdeling duidelijker beschreven. In elke Incoterm zijn in A9/B9 alle kostenverplichtingen opgesomd. Over het algemeen wordt het principe toegepast dat de verkoper verantwoordelijk is voor de gemaakte kosten tot het moment van leveren, en de koper voor de kosten vanaf dat moment.

FCA, FOB en bills of lading

Free On Board (FOB) wordt vaak gebruikt bij containertransport. Hierbij loopt de verkoper veel risico. Vanaf het moment dat de container in de vertrekhaven aankomt is het namelijk buiten zijn controle, maar hij is er nog wel verantwoordelijk voor tot het aan boord geladen is. Als er dus schade ontstaat tijdens het verblijf in de haven is dat dus het probleem van de verkoper ook al heeft hij mogelijk geen relatie met de terminal of stack operator. De oplossing hiervoor is om FCA te gebruiken. Verkopers willen graag betaling veiligstellen met een Letter of Credit. Hiervoor is dan weer vereist dat er een vrachtbrief (bill of lading) is. Deze wordt onder FCA in principe verstrekt aan de koper. In Incoterms 2020 is FCA zo gewijzigd dat partijen ook overeen kunnen komen dat de vervoerder de vrachtbrief aan de verkoper versterkt.

Voorbereiden op Incoterms 2020

Het juist toepassen van de Incoterms kan soms een ware kunst zijn. Daar komen bovenstaande veranderingen nog eens bij. Het is belangrijk dat uw organisatie goed voorbereid is op de wijzigingen vanaf 1 januari 2020. Met onderstaande vragen helpen we u een handje op weg:

  • Heeft u goed in beeld welke Incoterms u gebruikt bij uw leveranciers en klanten, welke voorwaarden daar gelden en of er wijzigingen zijn?
  • Komen uw inkoop- en verkoopvoorwaarden overeen met de gebruikte Incoterms? Sluiten ook uw verzekeringen daar goed op aan?
  • Is iedereen voor wie dat nodig is op de hoogte over het juist toepassen van de Incoterms én over de wijzigingen?

Uiteraard staan onze specialisten voor u klaar als u vragen heeft over de Incoterms op verzekeringsgebied. Neem gerust contact met ons op.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met één van onze specialisten via 010 - 44 33 400 of via het contactformulier.