Open menu

Boelaars & Lambert

Sinds 1917 innovatief in logistieke verzekeringen
Vragen? Bel 010 – 44 33 400

NOW-regeling: alle vragen en antwoorden

Veel ondernemers verwachten door de corona-uitbraak een flinke daling van hun omzet. Om deze werkgevers tegemoet te komen, heeft UWV de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en een flexibel contract doorbetalen.

Wij kunnen u voorstellen dat u nog vragen heeft over deze regeling. In dit artikel zetten we de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op zodat wij u verder kunnen helpen.

De NOW-regeling komt in plaats van de Werktijdverkortingsregeling (WTV). Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Op deze manier kunnen zij werknemers met een vast of flexibel contract gewoon doorbetalen, ondanks dat zij momenteel minder inkomsten hebben. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden en kan onder voorwaarden nog eens drie maanden verlengd worden.

Om in aanmerking te komen, worden de volgende voorwaarden gehanteerd:

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • Indien de onderneming onderdeel is van een concern, is het omzetverlies van het gehele concern bepalend en dus niet enkel de omzet van de onderneming zelf.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. 
  • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
  • Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

De volgende loonkosten komen in aanmerking voor vergoeding:

  • Het SV-loon.
  • Een opslag op het SV-loon ter grootte van 30%, bedoeld voor overige werkgeverslasten zoals vakantiegeld, pensioen- en werkgeverspremies. 
  • Het maximale bedrag per werknemer is gesteld op € 9.538,- per maand. 

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Bij 100% omzetverlies bedraagt de vergoeding 90% van de loonkosten. Bij een lager omzetverlies zal de vergoeding naar rato worden verlaagd (bijvoorbeeld bij 25% omzetverlies, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom).

Ja, dit kan. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als de loonsom tussentijds is gedaald.

Uw organisatie heeft in 2020 drie maanden een (verwachte) omzetdaling van minimaal 20% ten opzichte van diezelfde maanden in 2019. Werkgevers mogen kiezen of die drie maanden starten per 1 maart 2020, 1 april 2020 of 1 mei 2020.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden en kan eventueel (onder bepaalde voorwaarden) met nog eens drie maanden worden verlengd.

De NOW kan aangevraagd worden voor zowel werknemer met een vast als flexibel contract en ook voor uitzendkrachten.

Wanneer u al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Indien u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, dient u gebruik te maken van de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Een aanvraag voor werktijdverkorting wordt automatisch omgezet naar een aanvraag voor NOW.

U kunt deze aanvragen via de website van het UWV.