Open menu

Boelaars & Lambert

Sinds 1917 innovatief in logistieke verzekeringen
Vragen? Bel 010 – 44 33 400

Wat als opslag tegenslag wordt?

Het artikel hieronder is specifiek bedoeld voor de beroepsgroep verhuizers, maar het is relevant voor iedere ondernemer. Als u zaken van derden op de eigen locatie opslaat is het belangrijk duidelijk afspraken over de voorwaarden van die opslag en vooral op welke manier beide partijen hun risico gaan verzekeren. Er zijn namelijk goede oplossingen om dit transparant af te spreken.

Spreekt u niets af dan bent u formeel als bewaarnemer volgens de wet aansprakelijk, ook al is dat niet uw professie.  Zeker als de door u opgeslagen zaken van de bewaargever door hem zelf zijn verzekerd loopt u het risico dat zijn verzekeraar zal onderzoeken of hij de schade op u kan verhalen. Dan zijn duidelijke afspraken tussen partijen en/of toegepaste bewaarnemingsvoorwaarden met een gelimiteerde aansprakelijkheid wel zo handig en vooral duidelijk.  

Opslag is een niet weg te denken onderdeel van de dienstverlening van verhuizers. Het tijdelijk in bewaring nemen van de spullen van uw klant lijkt een eenvoudige opgave, toch zijn ook hier risico’s aan verbonden. Stel nu dat het dak van het pand waar de spullen in staan bezwijkt onder een massa regenwater of er brand uitbreekt. Wat dan?

In onze dagelijkse behandeling van schadeclaims merken wij dat misverstanden over de risico’s tijdens opslag als onderdeel van een verhuizing van particuliere inboedels vrij hardnekkig zijn. Het gaat dan al snel over schades van € 1.000,- tot € 5.000,-. Het is niet de vraag of maar wanneer een calamiteit zich voordoet op een opslaglocatie. Zowel de consument als de verhuizer kunnen dan een groot financieel verlies lijden als dekkingen niet adequaat geregeld zijn. En er is ook flinke kans op imagoschade.

Hoe zit het ook al weer?

Het Garantiecertificaat voor de particuliere verhuizing biedt standaard een tussentijdse opslagdekking van 30 dagen op dezelfde voorwaarden (PV05) zoals deze in de AVVV met de consument zijn afgesproken. Dat is prettig want als binnen die periode van 30 dagen de uiteindelijk aflevering plaatsvindt, deze hele periode verzekerd is onder de voorwaarden van het Garantiecertificaat. Daarmee voorkomt u ‘een gat’ in de verzekeringsperiode waarin u de inboedel in opslag hebt. Er is dus geen discussie nodig over op welk moment gedurende de verhuizing en tussentijdse opslag de schade is ontstaan. Maar wat nu als de opslag langer dan 30 dagen gaat duren? De beste oplossing is simpelweg de standaard verzekerde opslagperiode van 30 dagen te verlengen onder dezelfde voorwaarden.

Zijn er andere oplossingen?

Wij horen nog geregeld dat er andere oplossingen zijn zoals de opslag voortzetten op basis van de AVBV, waarbij de consument zijn inboedelverzekering overschrijft op uw opslaglocatie. Zeker, dat kan, maar verstandig is het niet. Niet voor de consument én niet voor u. De beperkte dekking van de inboedelverzekering tijdens opslag is een schim van de dekking onder het Garantiecertificaat. De AVBV is gebaseerd op aansprakelijkheid met gemaximeerde vergoedingen. Schades die bij aflevering worden geconstateerd, kunnen zijn ontstaan tijdens opslag waardoor op zijn minst discussie ontstaat tussen de verschillende verzekeraars wie voor de schade moet opdraaien en tot welk bedrag. Grote kans dat uw relatie met de consument dan inmiddels verstoord is.

Het Garantiecertificaat is juist in het leven geroepen om een onderscheidende dienst aan de consument te bieden. Namelijk: een verzekeringsdekking tegen alle van buiten komende onheilen ongeacht de schuldvraag, en met een vergoeding, in beginsel, op basis van nieuwwaarde. Dat onderscheidende vermogen wordt teniet gedaan door de opslag niet onder de voorwaarden van het Garantiecertificaat te verlengen als de opslag langer duurt dan 30 dagen.

Wat kost dat?

Voor de kosten hoeft u het niet te laten. De maandpremie voor een verlengde opslagverzekering verschilt nauwelijks van de maandpremie voor een inboedelverzekering. De consument kan zijn inboedelverzekering stopzetten en financiert daarmee grotendeels de maandpremie die u rekent. Veel mogelijke ellende met de consument bij constatering van schade wordt hiermee voorkomen!

Momenteel werken wij hard aan de mogelijkheid dat u via de webapplicatie van het Garantiecertificaat op dezelfde eenvoudige wijze een Opslagcertifcaat voor de verlengde opslag af kunt nemen. Naar verwachting is de oplevering daarvan in het eerste kwartaal van het komende jaar. U kunt nu uiteraard ook al een verlengde opslagdekking afnemen door contact op te nemen met ons verhuisteam (010 - 44 33 400 of verhuizers@boelaarsenlambert.nl).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Danny Monjé via 010 – 44 33 400 of het contactformulier