Open menu

Boelaars & Lambert

Sinds 1917 innovatief in logistieke verzekeringen
Vragen? Bel 010 – 44 33 400

Premieverhoging motorrijtuigenverzekeringen

Bij een aantal verzekeringsproducten is er een premiewijziging doorgevoerd. Vraagt u zich af waarom de premie van uw verzekering verhoogd is? Op deze pagina leggen we de belangrijkste redenen voor premieverhogingen aan u uit.

In Nederland is er een grote verandering te zien in de claimcultuur. Er wordt steeds vaker geclaimd door burgers en het gaat om steeds hogere bedragen. Burgers worden bewuster van hun rechten in de verschillende rollen die zij hebben, zoals werknemer, consument en patiënt. Deze ontwikkelingen in de claimcultuur worden versterkt door de media en belangengroepen zoals de Consumentenbond, patiëntenverenigingen, vakbonden en slachtofferhulporganisaties. Deze organisaties attenderen burgers op de mogelijkheid om een claim in te dienen of ondersteunen burgers bij een juridisch proces.

Autoverzekeringen: fors meer schadeclaims automobilisten

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars zag afgelopen jaar het aantal verkeersongevallen toenemen met 6,5% tot 841.000. Afleiding door telefoongebruik in het verkeer is vermoedelijk één van de belangrijkste oorzaken van de stijging van het aantal verkeersongelukken. Telefoongebruik in het verkeer is strafbaar, maar handhaving heeft tot nu toe nog weinig prioriteit. De toename van het aantal schadeclaims kan volgens verzekeraars worden beperkt door infrastructuur op ‘hot spots’ aan te passen en te verbeteren. Bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) werd dit jaar door veel automobilisten geklaagd over een forse premieverhoging van soms wel 20% op hun autoverzekering. Veel autoverzekeraars hebben inmiddels hun prijzen voor autoverzekeringen verhoogd. In september 2016 kostte een WA-autoverzekering gemiddeld 31 procent meer dan in december 2015.

Jonge en oudere bestuurders vormen de grootste risicogroepen in het verkeer. Verzekeraars zetten zich in voor jongeren door het programma Safety Deal Jonge automobilisten aan te bieden. Jonge automobilisten volgen hierbij een eendaagse rijvaardigheidstraining. De jongeren die deze training hebben gevolgd rijden maar liefst 25% minder schade in het verkeer. Verzekeraars werken samen met Veilig Verkeer Nederland en seniorenorganisatie ANBO om de verkeersveiligheid van ouderen te wapenen middels het programma Safety Deal Oudere automobilisten. Bij het programma worden er online verkeerstoetsen en opfriscursussen aan ouderen aangeboden.

Bron: AMweb

Stijging van het aantal autobranden

Ook is het aantal autobranden dit jaar helaas toegenomen. In 2015 zijn er 5.500 autobranden geregistreerd, dit jaar is het aantal autobranden gestegen naar circa 6.000 meldingen. De stijging is opvallend, aangezien de laatste jaren juist een dalende trend te zien was. In 2012 waren er namelijk nog meer dan 7.000 geregistreerde autobranden. Verzekeringsmaatschapijen hebben echter geen verklaring voor het stijgende aantal autobranden. Er is volgens de woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars geen verklaring voor de toename, aangezien er allerlei verschillende autotypes in de brand vliegen op uiteenlopende plekken.

Bron: NOS

 

Wijzigingen in uw zakelijke of persoonlijke situatie

Graag attenderen wij u ook op het feit dat wijzigingen binnen uw bedrijf of persoonlijke situatie invloed kunnen hebben op uw verzekering(en). Bijvoorbeeld wanneer uw bedrijf of activiteiten worden uitgebreid of wanneer er wijzigingen zijn in uw personeelsbestand. Als u een wijziging niet of te laat aan uw verzekeringsmakelaar doorgeeft, kan dit gevolgen hebben. In bepaalde gevallen kunt u zelfs helemaal geen rechten meer aan uw verzekering ontlenen. Om te voorkomen dat u niet of niet volledig bent verzekerd, adviseren wij u de polisvoorwaarden goed te lezen én belangrijke wijzigingen direct aan uw verzekeringsmakelaar door te geven. Indien u twijfelt of een wijziging voor uw verzekering van belang is, neem dan direct contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

Vragen?

Heeft u nog vragen over uw verzekeringen of wilt u advies over welke verzekeringen goed aansluiten bij uw situatie en wensen, dan kunt u contact met ons opnemen via 010- 44 33 400 of info@boelaarsenlambert.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 010 - 44 33 400 , of stuur een e-mail.