Open menu

Boelaars & Lambert

Sinds 1917 innovatief in logistieke verzekeringen
Vragen? Bel 010 – 44 33 400

Cursus 'Verzuim onder de duim'

Iedere werkgever heeft te maken met ziekteverzuim binnen de organisatie en weet dat daar kosten aan verbonden zijn. De verplichtingen van werkgever en werknemer én de ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving leiden regelmatig tot veel vragen. Wat verandert er? Welke mogelijkheden zijn er? En hoe benut u de (wettelijke) verplichtingen bij verzuim voor een (financieel) gezonde toekomst?

De cursus 'Verzuim onder de duim', die wij in samenwerking met Schouten Zekerheid organiseren, richt zich op de mogelijkheden van de werkgever om verzuim te beperken, de uitkeringen waar werknemers recht op hebben en de rol van werkgever en werknemer bij beperking van het verzuim. We voorzien u van alle actuele en noodzakelijke kennis. Uiteraard is er ook voldoende ruimte om uw specifieke vragen of praktijkvoorbeelden aan ons voor te leggen.

Inhoud

Tijdens de cursus wordt het volgende behandeld:

 • Poortwachterverplichtingen
  Wat zijn uw minimale verplichtingen en hoe kunt u deze verplichtingen aangrijpen om uw verzuim te beheersen? 
 • Arbowet
  De Arbowet is per 1 juli 2017 aangescherpt. Wat houdt deze wijziging precies in en wat zijn de gevolgen voor u?
 • Ziektewet
  Sinds de invoering van de BeZaVa (Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) zijn de kosten van verzuim voor tijdelijke werknemers die ziek uit dienst gaan toegenomen. Welke mogelijkheden heeft u om de verzuimkosten van deze groep beheersbaar te houden? 
 • WIA
  Na 104 weken van ziekteverzuim, komt uw (ex)werknemer mogelijk in aanmerking voor een WGA-uitkering. Hoe wordt deze berekend en wat zijn de mogelijkheden om ook deze kosten beheersbaar te houden? 
 • Eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA
  Eigenrisicodragerschap kan voor uw organisatie (financieel) interessant zijn. Wat zijn de verplichtingen die hieruit voortvloeien?
 • Premiedifferentiatie
  Zolang u geen eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet of voor de WGA, betaalt u een gedifferentieerde premie. Hoe wordt dit premiepercentage berekend? 

Kosten

De kosten voor de cursus zijn € 249,- exclusief btw per persoon, inclusief lunch en certificaat.

Data

De cursus wordt georganiseerd op verschillende data van 10.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens de lunch worden luxe broodjes geserveerd.

Locatie

De cursus vindt plaats bij Schouten Zekerheid. De adresgegevens zijn:

Schouten Zekerheid
Rivium Quadrant 81
2909 LC Capelle aan den IJssel 

Parkeren kan op de gratis parkeerplaats. U kunt bij de toegangspoort aangeven dat u voor Schouten Zekerheid komt.

Aanmelden

Aanmelden voor de cursus kan via de knop rechts. U ontvangt van ons een bevestiging wanneer uw aanmelding is ontvangen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd den Oudsten via 010 – 44 33 400 of het contactformulier