Open menu

Boelaars & Lambert

Sinds 1917 innovatief in logistieke verzekeringen
Vragen? Bel 010 – 44 33 400

Dienstverlening

Kwaliteitsadvies
Onze dienstverlening betekent optimale openheid en duidelijkheid. In onze dienstenwijzer hebben wij onze dienstverlening voor zowel de zakelijke als de particuliere relatie vastgelegd. In de dienstenwijzer staat onder andere omschreven wat u, als relatie, van ons kunt verwachten op het gebied van onze werkwijze, onze verzekeringsproducten en onze beloning. Ook staat omschreven wat wij van u, als relatie, verwachten. Op verzekeringen zijn polisvoorwaarden van toepassing. Voor overeenkomsten van opdracht en/of dienstverlening hanteren wij bovendien algemene voorwaarden.

Boelaars & Lambert is ongebonden objectief bemiddelaar. Dit betekent, dat wij u onafhankelijk kunnen adviseren, zonder verplichtingen naar verzekeraars. Wij maken daarbij een vergelijking tussen het aanbod van onze huisvolmacht en overige verzekeraars, om voor u tot een passend voorstel te komen.

Wet op Financieel Toezicht
Boelaars & Lambert staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor een vergunning gegeven voor het bemiddelen (2:80) in schadeverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenverzekeringen en spaarverzekeringen. Tevens mogen wij optreden als gevolmachtigd agent (2:92) in schadeverzekeringen. Voorts mogen wij adviseren (2:96) in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Boelaars & Lambert is ingeschreven in het register onder nummer 12009678. Registratie is een wettelijke verplichting. Het register is te raadplegen op de website van de AFM

Wel of geen (persoonlijk) advies
Als u zonder ons advies (per post, telefonisch, per e-mail of via onze websites), dan wel via een verzekeraar rechtstreeks, dan wel via een zogenaamde mantelovereenkomst bij Boelaars & Lambert een verzekering of financieel product afsluit, dan werken wij volgens het principe van Execution only en wordt er geen klantenprofiel opgesteld. Hiermee komen wij groepen van consumenten tegemoet die geen behoefte hebben aan een uitgebreid adviestraject en graag zelf rechtstreeks verantwoordelijk willen zijn voor de aanschaf en het beheer van hun verzekeringen en financiële producten. In geval van Execution only bent u dus zelf verantwoordelijk voor de keuze van verzekering en financieel product, alsmede voor de afstemming op uw persoonlijke situatie. Meer informatie kunt u lezen in ons dienstenwijzer.

Klachtenregeling
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. De klachtenbrief dient schriftelijk en aangetekend gericht te zijn aan de directie. Na ontvangst van de klacht nemen wij snel contact met u op. Mocht een klacht niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u vervolgens uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) , Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon: 0900-fklacht of 0900-3552248, e-mail: info@kifid.nl, website: www.kifid.nl. Deze regeling staat open voor consumenten met klachten over particuliere verzekeringen. U kunt zich tevens - ook met klachten over zakelijke verzekeringen - wenden tot de Burgerlijke Rechter

Vakbekwaam en integer
Boelaars & Lambert is niet alleen Registermakelaar in Assurantiën (RMIA) en Register Pensioen Adviseur (RPA), maar is ook lid van Adfiz. Wij onderschrijven de Adfiz Integriteitscodes en handelen vanuit het belang van de klant. Wij laten ons niet leiden door verzekeraars of banken. Wij en onze medewerkers zijn professioneel, deskundig en integer. Onze beloning voorkomt verkoopgedreven advisering. Onze klanten krijgen eerlijke diensten tegen eerlijke prijzen geleverd. Ons doel reikt verder dan de klant van vandaag, wij beogen een lange termijn relatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze directie, Danny Monjé, via 010 - 44 33 400 of via het contactformulier.

Downloads