Open menu

Boelaars & Lambert

Sinds 1917 innovatief in logistieke verzekeringen
Vragen? Bel 010 – 44 33 400

Brand

Wat de gevolgen van brand ook kunnen zijn, de continuïteit van de activiteiten is voor elke onderneming van essentieel belang.  Een deel van de risico's welke u loopt kunt u afdekken door het afsluiten van een passende verzekering.

Op een brandverzekering is de materiële schade verzekerd aan gebouwen, het huurdersbelang, de bedrijfsuitrusting en inventaris, de goederen en de inboedel. De dekking kan in dezelfde polis worden uitgebreid door het meeverzekeren van onder andere storm, water, (in)braak, aanrijding, aanvaring of vliegtuigschade.

Zodra de activiteiten in uw bedrijf stil komen te liggen lijdt u schade. Deze schade kan bijvoorbeeld bestaan uit het verlies van netto winst, het doorgaan van vaste lasten, lonen en salarissen, te maken extra kosten.

Al deze risico's kunnen ondervangen worden door het afsluiten van een bedrijfsschadeverzekering.

Onder deze verzekering wordt vergoeding verleend voor extra kosten die - na een onder de polis gedekt evenement - gemaakt moeten worden om de vernietigde of beschadigde administratieve bescheiden, ontwerpen, tekeningen en dergelijke, te reconstrueren.

Deze verzekering wordt vaak toegepast bij bedrijven met een administratieve inslag.

Deze verzekeringsvorm biedt dekking voor boven-budgetaire kosten  die na een calamiteit moeten worden gemaakt om de voortgang van de activiteiten te financieren en is afgestemd op met name zorginstellingen, zoals zorgcentra voor ouderen, psychiatrische instellingen en verpleeghuizen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze specialisten via 010 - 44 33 400 of via het contactformulier.