Open menu

Boelaars & Lambert

Sinds 1917 innovatief in logistieke verzekeringen
Vragen? Bel 010 – 44 33 400

Goederentransportverzekering

Een goederentransportverzekering verzekert de schade aan of het verlies van de goederen tijdens het vervoer. Tijdens het vervoer kunnen de goederen worden beschadigd, bederven, gestolen of geheel verloren gaan. Tegen de risico's die de goederen bedreigen tijdens de reis, kan een goederentransportverzekering worden afgesloten.

Ladingbelanghebbende
De ladingbelanghebbende is degene voor wiens risico de goederen vervoerd worden. Dat risico kan betrekking hebben op de hele reis of op een gedeelte daarvan. Belanghebbende kan dus zowel de leverancier als de klant zijn. Wie de belanghebbende is, moet blijken uit de overeengekomen leveringsconditie.

Leveringscondities
De meest gebruikelijke leveringscondities zijn de 'Incoterms', die zijn opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel. Daarin is precies vastgelegd op welk moment tijdens het transport het risico en de kosten van de ene op de andere partij overgaan. Ondanks dat sommige bepalingen over risico overdracht in deze 'Incoterms' anders doen vermoeden kan het voor de ladingbelanghebbende, ongeacht of dat de leverancier of de koper is, toch nuttig zijn een verzekering voor de goederen af te sluiten om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Diverse onafhankelijke onderzoeken onder verladers naar schade tijdens transport tonen dit aan. Daar vertellen we u graag meer over!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Danny Monjé via 010 - 44 33 400 of via het contactformulier.