Open menu

Boelaars & Lambert

Sinds 1917 innovatief in logistieke verzekeringen
Vragen? Bel 010 – 44 33 400

Schade voor inzittenden

Aan de hand van een voorbeeld willen wij u als werkgever de noodzaak van de Schadeverzekering voor Inzittenden onder de aandacht brengen. De Hoge Raad heeft de aansprakelijkheid van de werkgever bij zijn uitspraak van 12 januari 2001 fors uitgebreid. Hiervoor zijn ondernemers veelal niet verzekerd. Dit blijkt uit de volgende uitspraak die op 2 februari 2001 werd gepubliceerd:

Op 23 augustus 1995 bestuurde werknemer Van der Hoeven een bestelbusje met collega's op de terugweg naar Didam. Op een gegeven moment is het busje met de linkerwielen naast de linkerrijstrook in de middenberm terechtgekomen en na een stuurcorrectie door Van der Hoeven in een slip geraakt en diverse malen over de kop geslagen. De vier inzittenden raakten gewond. De bestuurder, Van der Hoeven heeft ernstig rugletsel. De vier inzittenden kunnen hun schade verhalen op de (auto) WAM-polis.

Deze polis geeft echter geen dekking voor de schade van de bestuurder van het voertuig. Dit geldt overigens voor alle Van der Hoeven accepteert dit niet en stelt de werkgever aansprakelijk. Tegen de verwachting van vele juristen in wordt bestuurder van der Hoeven in het gelijk gesteld; en dan heeft de werkgever een fors probleem: hij is aansprakelijk voor een aanzienlijke schade waarvoor hij geen verzekeringsdekking heeft! Dit is nu het risico dat alle werkgevers in Nederland lopen.

Nieuwe aansprakelijkheid werkgever gaat héél ver, en is vaak niet verzekerd!
De kern van de zaak is duidelijk: Werkgevers kunnen aansprakelijk zijn voor letsel van hun werknemers dat ontstaat bij een aanrijding, zonder dat zij hiervoor voldoende verzekerd zijn. Hierbij speelt de schuldvraag van de aanrijding geen rol!

Nagenoeg geen enkele werkgever heeft hiervoor op dit moment een verzekeringsdekking. Geen enkele aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt onder de noemer werkgeversaansprakelijkheid hiervoor uitkomst.

Een ongevallenverzekering biedt onvoldoende dekking, aangezien deze uitsluitend vooraf in de polis overeengekomen verzekerde sommen uitkeert en daarmee niet aansluit op de schadevergoedingseis voor werkelijk geleden schade welke door de gewonde werknemer en/of nabestaande(n) kan worden ingesteld.

Wat nu te doen?
De enige manier om aan het vorenstaande iets te doen is een Schadeverzekering voor inzittenden sluiten. Deze verzekering biedt voldoende dekking voor het nieuwe werkgevers-risico tot een bedrag van € 1.000.000,00 per gebeurtenis voor alle inzittenden tezamen.

Omvang van de dekking
Deze verzekering biedt dekking voor:

  • Schade door blijvende invaliditeit of overlijden.
  • Schade door gederfde levensvreugde (smartengeld).
  • Schade door gederfde inkomsten.
  • Schade aan zaken die toebehoren tot de particuliere huishouding van verzekerde, mits ook een medisch vast te stellen letsel is ontstaan, met uitzondering van contanten en ander geldswaardig papier, tengevolge van een verkeersongeval.

De Schadeverzekering Inzittenden vergoedt de werkelijk geleden schade door een verkeersongeval, ongeacht de schuldvraag.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cisca Weber via 010 - 44 33 400 of via het contactformulier.